Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 300410Beschikkingen | afhandelingVerlengen beslistermijn omgevingsvergunning met zes weken, realiseren van 2 appartementen op de eerste verdieping, Langestraat 111 A, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1811JE111

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning met zes weken

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar maken bekend dat zij van de volgende aanvra(a)g(en) voor een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken hebben verlengd:

 

Langestraat 111 A Alkmaar: het realiseren van 2 appartementen op de eerste verdieping

Datum ontvangst: 8 oktober 2019.