Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 300334Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning, kappen van 152 populieren (takbreuk/matige conditie), Hertog Aalbrechtweg 4, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1823DL4

Reguliere voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Hertog Aalbrechtweg 4 Alkmaar: het kappen van 152 populieren (takbreuk/matige conditie)

 

Niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaarschrift moet u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen, zie https://www.alkmaar.nl/Bezwaarschrift_indienen.html. Zet in uw bezwaarschrift altijd waarom u het niet eens bent met ons besluit. Uw bezwaarschrift moet vóór 16 januari 2020 zijn ontvangen.