Sloopmelding: Jozef Israelsstraat 64 en 64a, 9718 GN Groningen – strippen/slopen interieur en verwijderen asbest (ontvangstdatum 24-11-2019, dossiernummer 201975317)

Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen beroep of bezwaar worden ingediend. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Loket Bouwen en Wonen van de Gemeente Groningen, telefoon 14 050 of langskomen op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur (vrije inloop) en tussen 13.00 en 17.00u ‘s middags op afspraak.

Groningen, 11 december 2019

Naar boven