Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 299917Beschikkingen | afhandelingOntwerp drank- en horecavergunning (para-commercieel)

Burgemeester en wethouders zijn van plan een (paracommerciële) drank- en horecavergunning te verlenen aan:

 

  • 1.

    Stichting Sport en Welzijn Moerdijk, Kristallaan 25c in Zevenbergen

 

Alle stukken liggen vanaf 11 december 2019 tot en met 22 januari 2020 ter inzage in het gemeentehuis.

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0168.