Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 299887Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Steenpad 9 in Willemstad

milieuneutraal veranderen (veranderen exploitatie tankstation)

2 9 november 2019

Oude Kerkstraat 59 in Standdaarbuiten

bouwen van een woning met garage

29 november 2019

Blauwe Hoefsweg 26n in Klundert

het plaatsen van een bijgebouw met overkapping

2 december 2019

          Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.