Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 299867Beschikkingen | afhandelingDrank- en horecavergunning commercieel

De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:

 

 • 1.

  De Bar, Voorstraat 6 in Klundert (verzonden 3 december 2019)

 • 2.

  De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart (verzonden 3 december 2019)

 • 3.

  Vier Hoog Zevenbergen BV, Hazeldonkse Zandweg 28a+b in Zevenbergen

 

Bezwaar

Er kan bezwaar worden ingediend door belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Het bezwaar moet worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Moerdijk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Exploitatievergunning commercieel

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:

 • 1.

  De Bar, Voorstraat 6 in Klundert (verzonden 3 december 2019)

 • 2.

  De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart (verzonden 3 december 2019)

 • 3.

  Vier Hoog Zevenbergen BV, Hazeldonkse Zandweg 28a+b in Zevenbergen

 

Bezwaar

Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Moerdijk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.