Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2019, 299605Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het uitbreiden van het gebruik van het pand naar horeca 2, Boschstraat 110 4811GK Breda, District Midden Breda

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2019-006550

Ingekomen: 29-11-2019

Locatie: Boschstraat 110 4811GK Breda, District Midden Breda

Projectomschrijving: het uitbreiden van het gebruik van het pand naar horeca 2

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.