Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2019, 299565Beschikkingen | aanvraagBuiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning, het vestigen van een micro-brouwerij met proeflokaal in een deel van de bedrijfshal, Liniestraat 19 4816BG Breda

Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2019-001588

Verzenddatum besluit: 01-05-2019

Locatie: Liniestraat 19 4816BG Breda

Projectomschrijving: het vestigen van een micro-brouwerij met proeflokaal in een deel van de bedrijfshal

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot buiten behandeling stellen van de aanvraag omgevingsvergunning binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.