Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 299390Beschikkingen | afhandelingVerleende evenementenvergunning, Wintersfeer Oude Stad, 14 en 15 december 2019, Oude Stad, Alkmaar

Voor een evenement kunnen meerdere vergunningen/ontheffingen zijn verleend, zoals een evenementvergunning, een geluidsontheffing, een ontheffing van de Drank- en Horecawet of de Zondagswet.

 

Op 10 december 2019 is een vergunning verleend voor het organiseren van het evenement Wintersfeer Oude Stad op 14 en 15 december 2019 in de Oude Stad te Alkmaar.

 

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending van de vergunning/ontheffing. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie.

 

Verleende vergunningen en ontheffingen liggen niet ter inzage. Wilt u een vergunning of ontheffing inzien dan kan dit alleen nadat u een afspraak hebt gemaakt bij unit Vergunning- en subsidieverlening via telefoonnummer 14 072.