Gemeenteblad van Bladel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelGemeenteblad 2019, 299258Overige overheidsinformatieInformatieve artikelen gemeente Bladel, week 50 - 2019

Bladbakken worden weer verwijderd

De meeste bomen hebben hun bladeren inmiddels verloren. De gemeentelijke bladbakken worden daarom vanaf maandag 16 december weer verwijderd.

 

Succesvolle voorbereiding Brainport Regio Deal voor gemeenten in de Kempen

Op donderdag 5 december hebben de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden hun bidbook voor de Brainport Regio Deal aangeboden. Met de aanvraag verzoeken de gemeenten Brainport Development om een bijdrage uit de Brainport Regio Deal voor projecten die het niveau van de cultuur- en sportvoorzieningen verder moeten helpen.

Samenwerking in de Kempen

“Deze aanvraag is wederom een succesvolle samenwerking in de Kempen”, aldus burgemeester Bosma van Bladel. “Het bidbook is een mooi product waarin die samenwerking visueel zichtbaar wordt gemaakt.” De afgelopen maanden zijn de gemeenten gezamenlijk aan de slag gegaan met het voorbereiden van het verzoek om een financiële bijdrage aan projecten vanuit de Brainport Regio Deal. Wethouder Kox van Eersel: “We hebben in de Kempen gelukkig voldoende ervaring in het samenwerken met elkaar. Daardoor hebben we elkaar ook voor dit onderwerp snel kunnen vinden.”

De aanvraag

Met de aanvraag sturen de vier gemeenten aan op een financiële bijdrage voor de opwaardering van Theater De Kattendans in Bergeijk, het verder uitbouwen van de Cartierheide tot een toeristisch-recreatieve hotspot in de Kempen en het realiseren van een adequate atletiekaccommodatie in Reusel. “We hebben er veel aandacht voor gehad om te komen tot een aanvraag waar we ons allemaal in kunnen vinden. Er ligt nu een pakket aan projecten waar de vier gemeenten volledig achter staan”, aldus wethouder Luijten van Bergeijk.

Besluitvorming

Het bidbook werd dinsdag 3 december door de vier colleges van burgemeester en wethouders vastgesteld. Op 5 december werd de volledige aanvraag aangeboden aan Brainport Development. Op 12 december zal het bestuur van Stichting Brainport een besluit nemen over de aanvraag. Wethouder Rombouts van Reusel-De Mierden: “Wij hopen op net zoveel enthousiasme over ons pakket aan projecten en vertrouwen op een positief besluit over onze volledige aanvraag.”

Afscheidsgedicht dorpsdichter

Na ruim een jaar dorpsdichterschap neemt Jan van Limpt afscheid. We zijn blij dat hij het afgelopen jaar de functie van dorpsdichter met veel enthousiasme heeft vervuld. Wij danken hem dan ook hartelijk voor zijn inzet! Er wordt geen nieuwe dorpsdichter geworven.

Hieronder is het afscheidsgedicht van Jan van Limpt te lezen.

Mijn afscheid als Blaalse dorpsdichter

Lieve mensen uit de gehele gemeente Blaal

zie hier mijn laatste dichtverhaal

Het was voor mij een bijzonder jaar

en heel erg leuk, geloof me maar

Ruim een jaar lang mocht ik voor jullie dichten

en zoveel mooie zaken berichten

Jullie reacties waren echt heel lief

vooral ook zo bijzonder positief

Mijn dichtwerk was maar heel eenvoudig van aard

maar voor jullie altijd in mijn hart bewaard

Bedankt, jullie waardering was heel groot

waardoor ik zelf nog het meest genoot

Bedankt gemeente Blaal voor het vertrouwen

op jullie medewerking kon ik bouwen

Tenslotte aan jullie allen nogmaals mijn goede raad

blijf actief zo lang als het gaat

Een laatste groet

blijf gezond, het ga jullie goed!

 

Steenmeel helpt bij herstel bodem en natuur van Kroonvense - en Peelse Heide

Als de weersomstandigheden goed zijn, gaan de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden en Bosgroep Zuid Nederland vanaf 13 december zo’n 206 ton steenmeel verspreiden op de Kroonvense- en Peelse Heide. Steenmeel helpt om de arme en verzuurde bodem te herstellen. De verspreiding gebeurt met een helikopter met daaronder een grote bak die op de gewenste plek geleegd wordt. Het is één van de herstelmaatregelen waarmee de komende jaren gewerkt wordt aan duurzaam bodemherstel in dit bijzondere natuurgebied.

Net als in veel andere Brabantse gebieden is de bodem in dit gebied aangetast door verzuring en vermesting; dat komt door teveel stikstof in de lucht en in de bodem. Daardoor kunnen flora en fauna zich niet goed ontwikkelen en loopt de biodiversiteit (de verschillende dieren- en plantensoorten) sterk terug. Om die problemen aan te pakken zijn verschillende herstelmaatregelen nodig, waaronder het verspreiden van steenmeel over zo’n 21 hectare bos.

Waarom zijn herstelmaatregelen noodzakelijk?

Ook op de Kroonvense- en Peelse Heide is de bodem door verzuring en vermesting belangrijke voedingsstoffen zoals calcium, kalium en sporenelementen kwijtgeraakt. Dat zorgt voor een arme bodem. Ondertussen is er een overschot is aan stikstof. Omdat een aantal plantensoorten juist profiteert van het teveel aan stikstof en zo andere soorten verdringt, neemt de variatie aan plantensoorten af. Dit is onder meer te zien aan de vergrassing van heide. Waar heideplanten en andere bloemrijke planten steeds meer in het gedrang komen, lopen ook de aantallen en de variatie aan vlinders en insecten terug. Daarnaast neemt, door uitspoeling van onmisbare voedingsstoffen, de voedingswaarde van planten af. Typische gevolgen daarvan zijn onder meer dat rupsen geen vlinders meer worden en dat vogels eieren leggen met te dunne eierschalen.

Wat is steenmeel en wat doet het voor de bodem?

Steenmeel is gemaakt van gemalen steen en een restproduct van de delving van lavagesteente met daarin belangrijke voedingsstoffen die door verdwijnen van bepaalde mineralen en oplosbare organische stoffen uit de top van een bodem zijn verdwenen, zoals kalium, calcium en mangaan. Dit 100% natuurlijke product krijgt een nieuwe toepassing in het herstel van de Nederlandse natuur. In tegenstelling tot het vroeger veel gebruikte kalk, komen deze voedingsstoffen bij steenmeel langzaam vrij, wat gunstiger is voor het ecosysteemherstel. De voedingsbalans in de bodem herstelt, waardoor biologische processen weer op gang komen. Per hectare wordt 10.000 kilogram steenmeel verspreidt. Het ziet er in eerste instantie uit als een dun waasje metselzand op de grond. Met de regen spoelt het materiaal al snel de grond in, waar het zijn nuttige werking nog zeker 30 jaar voortzet.

Waar en wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De steenmeelwerkzaamheden op de Kroonvense- en Peelse Heide starten in principe op 13 december. Dit is echter afhankelijk van de weersomstandigheden. De 21 hectare liggen tussen het Neerven en De Grote Cirkel. Op de exacte locaties hangen tijdens de uitvoering informatieaffiches, zodat bezoekers aan het bos goed geïnformeerd zijn. Een helikopter vliegt vanaf een speciaal depot af en aan om het steenmeel te laden en vervolgens heel nauwkeurig te verspreiden. Enkele paden en delen van het gebied zijn tijdens het werk korte tijd afgesloten.

Een POP3-herstelproject

Deze herstelwerkzaamheden zijn onderdeel van een compleet POP3-maatregelenpakket dat de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden samen met Bosgroep Zuid Nederland de komende jaren gaan realiseren. Het POP3 programma is een Europees programma dat gericht is op het herstellen van de biodiversiteit en het verhogen van de weerbaarheid van bos en natuur. Naast het verspreiden van steenmeel draagt ook de aanplant van rijkstrooiselsoorten zoals winterlinde, haagbeuk en hazelaar bij aan het gewenste bodemherstel. POP3 wordt mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Noord-Brabant.

 

Resultaten onderzoek inwonerspanel naar de beleving van de openbare ruimte

Enkele maanden geleden is er een onderzoek geweest van het Inwonerspanel gemeente Bladel. Het ging over de beleving van de openbare ruimte. Aan het onderzoek deden 608 mensen mee. De resultaten van het onderzoek zijn bekend en zijn voor iedereen te bekijken via www.inwonerspanelbladel.nl.

Er werd onder andere gevraagd naar de begaanbaarheid van voet- en fietspaden, de kwaliteit van het wegdek en het op elkaar aansluiten van voet- en fietspaden. Twee derde van de mensen (66%) blijkt daarmee zeer tevreden en 15% is ontevreden.

In een volgend deel van het onderzoek ging over het openbaar groen. Ruim twee derde van de mensen (68%) wil geen groen opofferen voor extra parkeerplaatsen. De kwaliteit van het groen wordt door de helft van de mensen als goed ervaren en een kwart heeft een neutrale mening.

Het derde onderdeel ging over de openbare verlichting. Van de respondenten is 63% zeer tevreden over de openbare verlichting. Toch zijn er ook kritische geluiden. Met name in Hoogeloon vinden mensen dat het dorp slecht verlicht is. Verder werden opmerkingen gegeven zoals ‘Ledverlichting geeft te weinig licht’ en ook ‘Ledverlichting geeft te fel licht’. Van bepaalde straten werd aangegeven dat er veel donkere plekken zijn en dat mensen dat vervelend vinden.

Er zijn veel waardevolle opmerkingen geplaatst door de mensen die mee hebben gedaan. Die worden verder geanalyseerd. De gemeente Bladel neemt de resultaten mee bij het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de openbare ruimte.

Bent u nog geen lid van het inwonerspanel, maar wilt u wel graag meedoen? Meld u dan aan via www.inwonerspanelbladel.nl.

 

Overlast bouw appartementencomplex aan Specht in Bladel

Aan de Specht in Bladel wordt in opdracht van SchipVast een gebouw neergezet waarin 57 appartementen en een ondergrondse parkeergarage komen. Begin 2021 zullen de eerste bewoners erin trekken.

Een deel van de voorbereidende activiteiten is achter de rug. Enkele bomen moesten helaas wijken en er moet veel grond worden weg gegraven. De aannemer rijdt zo min mogelijk door de woonwijk om overlast te beperken. Met zorginstelling Oktober (de naaste buren) zijn afspraken gemaakt om de bereikbaarheid goed te houden.

Ondanks de maatregelen die de aannemer heeft genomen, geven diverse omwonenden bij de gemeente aan, overlast te ondervinden. Heeft u vragen of klachten over de bouw dan kunt u contact opnemen met de aannemer door een e-mail te sturen aan info@gisbergen.nl.

 

Dienstverlening Taxbus tijden de feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn er een aantal wijzigingen in de dienstverlening van Taxbus.

Reserveren Taxbusritten kerstdagen

Om ook tijdens de drukke kerstdagen goed vervoerd te kunnen worden, wordt geadviseerd om uw ritten voor de kerstdagen tijdig te reserveren. De vervoerders kunnen dan het beste inspelen op uw vervoervraag en alvast een passende ritplanning maken. Reserveert u vóór zondag 22 december, 16.00 uur, dan kan uw rit op het gewenste tijdstip ingeboekt worden. Reserveert u later, dan is de kans groter dat uw rit niet geheel volgens uw wens gepland kan worden.

Dienstverlening jaarwisseling

Op oudejaarsavond stopt het Taxbusvervoer eerder dan normaal. De laatste Taxbusritten worden op 31 december om 22.15 uur gereden. Voor rolstoelgebonden klanten wordt een uitzondering gemaakt omdat zij doorgaans geen alternatieve mogelijkheden hebben om vervoer te regelen. Zij kunnen op verzoek ook tijdens de nieuwjaarsnacht door Taxbus worden vervoerd. Voor rolstoelritten tijdens de nieuwjaarsnacht gelden de volgende voorwaarden:

• De rit kan geboekt worden t/m zaterdag 28 december 2019, 16:00 uur via de reserveringslijn van Taxbus (0800-0234 795).

• De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 1.30 uur. Vanwege de beperkte beschikbaarheid kan het voorkomen dat klanten niet helemaal op het gewenste tijdstip worden vervoerd.

• In de nieuwjaarsnacht kan per pashouder maximaal één sociaal of medisch begeleider meereizen.

Vaste ritten op feestdagen

Vaste ritten die op een officiële nationale feestdag vallen, worden uit de planning verwijderd. Klanten die hun vaste rit ook op Eerste of Tweede Kerstdag of op Nieuwjaarsdag willen maken, dienen dit apart en tijdig door te geven.