Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2019, 298975Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van handelsreclame, District Midden Breda, Hoek Tolbrugstraat/Nieuwstraat Breda

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2019-006647

Ingekomen: 04-12-2019

Locatie: District Midden Breda, Hoek Tolbrugstraat/Nieuwstraat Breda

Projectomschrijving: het vervangen van handelsreclame

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.