Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 298911Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Vossenberg 11a in Beesel

Op 4 december 2019 is de omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een in-uitrit op het perceel Vossenberg 11a in 5954 BT Beesel (besluit verzonden 4 -12-2019).

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.