Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2019, 298830Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een houten garage met veranda, Galderseweg 93 4836AD Breda, District West Breda

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2019-006645

Ingekomen: 04-12-2019

Locatie: Galderseweg 93 4836AD Breda, District West Breda

Projectomschrijving: het bouwen van een houten garage met veranda

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.