Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2019, 298759Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), Vermeerstraat 7 4812AD Breda, District West Breda

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2019-006613

Ingekomen: 03-12-2019

Locatie: Vermeerstraat 7 4812AD Breda, District West Breda

Projectomschrijving: het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.