Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2019, 298720Beschikkingen | aanvraagBesluit op aanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning Heuvelplein 251 4812PE Breda

Kenmerk: Z2019-006601

Verzenddatum besluit: 05-12-2019

Locatie: Heuvelplein 251 4812PE Breda

Omschrijving: Drank- en Horecavergunning artikel 30a Drank- en Horecawet

De burgemeester heeft besloten het aanhangsel te wijzigen van de Drank- en Horecavergunning op Heuvelplein 251 4812PE Breda. Dit betreft het bijschrijven of verwijderen van een leidinggevende van de bestaande Drank- en Horecavergunning.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit kan binnen zes weken na publicatie via www.breda.nl/bezwaarschrift-indienen.

Ook kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda.

Aangevraagde en afgegeven vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact onder vermelding van kenmerk, locatie en omschrijving.