Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2019, 298677Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een uitbouw en wijzigen van de voorgevel, Ginnekenweg 226 4835NH Breda, District West Breda

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2019-006619

Ingekomen: 03-12-2019

Locatie: Ginnekenweg 226 4835NH Breda, District West Breda

Projectomschrijving: het realiseren van een uitbouw en wijzigen van de voorgevel

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.