Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 298623Beschikkingen | afhandelingGemeente Zeewolde, verleende drank- en horecavergunning, Helling 1-3

Er is op 5 december 2019 een drank- en horecavergunning verleend voor horecabedrijf Zijn & Wijn, op de locatie Helling 1-3. De vergunning heeft dossiernummer: 28789 (zaaknummer).

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 10 december 2019 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden.

 

Bezwaar maken

Als u belanghebbende bent en u bent het niet eens met het hierboven genoemde besluit dan kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Deze termijn gaat in op de dag na de genoemde besluitdatum. U kunt dit doen bij de burgemeester. In het bezwaarschrift moet u motiveren waarom u het niet eens bent met het besluit en u moet het ondertekenen. Kijk voor de online mogelijkheid om bezwaar in te dienen op www.zeewolde.nl/bezwaar.