Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 298077Beschikkingen | afhandelingGemeente Almere - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van 8 woningen - Simone de Beauvoirstraat 23 t/m 37 (oneven), initiatief 1216, De Stelling 5E-OW4151, Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat de beslistermijn met zes weken is verlengd voor de onderstaande aanvraag:

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

194012

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

12 september 2019

het bouwen van 8 woningen

Simone de Beauvoirstraat 23 t/m 37 (oneven) , initiatief 1216, De Stelling 5E-OW4151

149949,1

484346,6