Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2019, 297670Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning, Golflaan ong. te Best

Op 4 december 2019 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

het bouwen van 24 appartementen en het aanleggen van een inrit/uitweg

Locatie:

Golflaan ong. te Best

Activiteit:

  • Bouwen

  • Inrit/Uitweg

Dossiernummer:

WABO_VERG-19-01693

 

Procedure

Het aanvraagformulier vindt u als bijlage bij deze publicatie. De stukken die bij de aanvraag horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Zij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer burgemeester en wethouders hun beslissing op de aanvraag bekendmaken. In de publicatie van het besluit staat hoe u bezwaar kunt maken.