Gemeenteblad van Schagen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchagenGemeenteblad 2019, 297619Beschikkingen | aanvraagOntwerp omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken en het uitbreiden van een school op de locatie Langestraat 3, 1741 HB in Schagen

Zaaknummer: O-19-0340

Besluitdatum: 10 december 2019

Locatie: Langestraat 3, 1741 HB in Schagen

Omschrijving: het brandveilig gebruiken en het uitbreiden van een school

Start termijn zienswijzen: 11 december 2019

 

Indienen zienswijzen

De aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen vanaf 11 december 2019 voor zes weken ter inzage. Gedurende de zes weken dat het dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, kan een ieder over het ontwerpbesluit een mening geven oftewel een zienswijze indienen.Een zienswijze kan schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. De schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Schagen, postbus 8, 1740 AA Schagen.Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de Afdeling Ruimte, telefoon (0224) 210 400.Anonieme reacties en reacties via e-mail laten we buiten behandeling.

De stukken kunt u vinden op onze website (via het kopje Bestuur & Organisatie/ Regelgeving, beleid en publicaties of de link https://www.schagen.nl/bestuur-organisatie/inzage-ontwerpomgevingsvergunningen_44199).