Gemeenteblad van Wijk bij Duurstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeGemeenteblad 2019, 29655Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, aanvraag verbreden ingang achtertuin, Muntstraat 23, 3961 AJ, Wijk bij Duurstede

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Zaaknummer : 43984

Voor : aanvraag verbreden ingang achtertuin

Locatie : Muntstraat 23, (3961 AJ) Wijk bij Duurstede

Datum ontvangst : 27-01-2019

Aanvragen kunnen alleen worden ingezien.

 

Inzien en afspraak maken

De beschikking en de bijbehorende stukken kunnen vanaf de datum van verzending worden ingezien. Via www.wijkbijduurstede.nl kunt u de vergunning inzien door te zoeken op ‘Bouwplannen en tekeningen inzien’, waarna u kunt klikken op ‘Direct online regelen: inzage bouwdossiers’. Het inzien van digitale bouwdossiers is gratis. Aan het inzien van niet gedigitaliseerde dossiers zijn kosten verbonden.

Als u de verleende vergunning wilt bespreken, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via www.wijkbijduurstede.nl. Hierbij kunt u zoeken op ‘Afspraak maken en direct online regelen’, waarna u kunt klikken op ‘Afspraak met team Bouwen’. Een dergelijke afspraak dient u ook te maken, als u een ingediende aanvraag wilt inzien. In sommige gevallen is er sprake van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht, in die gevallen kunt u een zienswijze indienen. Als dit het geval is, wordt daarvan apart melding gemaakt op deze plek.

 

Kenmerk gemeente WbD: 2019-028