Gemeenteblad van Wijk bij Duurstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeGemeenteblad 2019, 29653Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, vernieuwen van een rieten dak, wijzigen van kozijnen en plaatsen van een tijdelijke huisvesting, otherweg 47, 3947 MR Langbroek

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)Zaaknummer : 43929

Voor : vernieuwen van een rieten dak, wijzigen van kozijnen en plaatsen van een tijdelijke huisvesting

Locatie : Cotherweg 47, (3947 MR) Langbroek

Datum ontvangst : 24-01-2019

 

Kenmerk gemeente WbD: 2019-027

 

Inzien en afspraak maken

De beschikking en de bijbehorende stukken kunnen vanaf de datum van verzending worden ingezien. Via www.wijkbijduurstede.nl kunt u de vergunning inzien door te zoeken op ‘Bouwplannen en tekeningen inzien’, waarna u kunt klikken op ‘Direct online regelen: inzage bouwdossiers’. Het inzien van digitale bouwdossiers is gratis. Aan het inzien van niet gedigitaliseerde dossiers zijn kosten verbonden.

Als u de verleende vergunning wilt bespreken, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via www.wijkbijduurstede.nl. Hierbij kunt u zoeken op ‘Afspraak maken en direct online regelen’, waarna u kunt klikken op ‘Afspraak met team Bouwen’. Een dergelijke afspraak dient u ook te maken, als u een ingediende aanvraag wilt inzien. In sommige gevallen is er sprake van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht, in die gevallen kunt u een zienswijze indienen. Als dit het geval is, wordt daarvan apart melding gemaakt op deze plek.

 

Kenmerk gemeente WbD: 2019-027