Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 296425Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning 21th Int. Dutch Spring Rally 2020

Naam evenement: 21th Int. Dutch Spring Rally 2020

Naam organisator: Harley-Davidson Club Nederland

Datum: 1 tot en met 3 mei 2020

Locatie: evenemententerrein Erkemederstrand

Zaaknummer: 30584

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 10 december 2019 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan: