Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 296256VerordeningenBESLUIT INTREKKEN VERORDENING WINKELTIJDEN 2014 GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z035498/D308703

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2019 met kenmerk D307654;

Gehoord het behandeladvies van Forum Samenleving/Bestuur/Financiën van 03 oktober 2019;

HEEFT BESLOTEN:

 

 

 

1. De “Verordening Winkeltijden Brummen 2014” in te trekken.

 

 

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 17 oktober 2019.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, A.R.M. Nengerman

De voorzitter A.J. van Hedel