Gemeenteblad van Nissewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardGemeenteblad 2019, 296085Beschikkingen | afhandelingGemeente Nissewaard – ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting en maatregelen die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting vastgesteld

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 12 november 2019 de hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van de woningen vastgesteld voor woningen gelegen aan:

 • Gemeenlandsedijk Noord in Abbenbroek

 • Getijdenkreek in Spijkenisse

 • Groene Kruisstraat in Spijkenisse

 • Stationsstraat in Spijkenisse

 • Vredehofstraat in Spijkenisse

 • Stationsweg in Zuidland.

Daarbij zijn ook maatregelen tot het terugbrengen van de geluidsbelasting binnen deze woningen vastgesteld.

De woningen waren door de gemeente Nissewaard aangegeven in het concept saneringsprogramma wegverkeerslawaai. Zie Gemeenteblad 2019, 101711 van 26 april 2019.

Bekendmaking

De officiële bekendmaking van dit besluit staat in Staatscourant 2019, 65881 van 3 december 2019.

Kenmerk

IenW-/BSK-2019/237000

Inzage

U kunt het besluit en de bij behorende stukken vanaf 3 december 2019 tot en met 14 januari 2020 inzien:

 • op afspraak bij Bureau Sanering Verkeerslawaai, Steinhagenseweg 2d in Woerden;

 • op afspraak in het stadhuis, Raadhuislaan 106 in Spijkenisse.

Reacties (Bezwaar)

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u vanaf 3 december 2019 tot en met 14 januari 2020 een reactie (bezwaar) indienen. Dat kan alleen als u belanghebbende bent.

Stuur u reactie (bezwaar) per brief. Vermeld daarin:

 • datum van de brief,

 • uw naam en adres,

 • uw bezwaren,

 • het kenmerk van dit besluit (IenW-/BSK-2019/237000).

Onderteken de brief (bezwaarschrift) en stuur het naar:

 • De minister voor Milieu en Wonen

 • p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai

 • Postbus 97

 • 3440 AB Woerden

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit besluit of als u een afspraak wilt maken, bel dan met:

 • Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefoonnummer: (0348) 487 450.

 • gemeente Nissewaard, telefoonnummer: 14 0181.