Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 29530Overige overheidsinformatieAdviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 13 februari 2019, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

 

19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Gemeente Stichtse Vecht verzonden op 4 juli 2018, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een woning, perceel Dorpsstraat 170 in Nigtevecht

20:05 uur:Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 3 oktober 2018, waarbij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit is geweigerd, perceel Orttswarande 48 in Breukelen

 

20:40 uur:Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 18 september 2018, waarbij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning niet in behandeling is genomen, perceel Oukoop 2 in Nieuwer ter Aa

 

De vergadering wordt gehouden in Maarssen, Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen in de agenda worden vermeld op http://www.stichtsevecht.nl.