Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2019, 294862Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan ‘Willibrordusweg 16, Schaijk’

 

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Willibrordusweg 16, Schaijk’ voor iedereen ter inzage ligt. Hieronder wordt aangegeven waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat.

 

Plan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot doel om de bestaande agrarische bestemming om te zetten in een bestemming die het gebruik als burgerwoning mogelijk maakt.

 

Het plan bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 16 december 2019 tot en met 27 januari 2020 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Landerd. Het plan kan worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer IDN: NL.IMRO.1685BPbgb2019willibw16-OW01.

 

Reageren?

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen wij een zienswijze.

U dient uw (bij voorkeur schriftelijke) reactie binnen de genoemde termijn van zes weken kenbaar te maken. Een schriftelijke reactie ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan moet geadresseerd worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de heer A. Dunlop via 0486-458213. Let op: u kunt niet per email reageren!

 

Vragen?

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met de heer A. Dunlop via telefoonnummer 0486-458213 of via e-mail alexander.dunlop@landerd.nl.