Vervangen van voordeurkozijn en wijzigen stoep Van Dishoeckstraat 78

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het vervangen van een voordeurkozijn en het wijzigen van de stoep op het adres Van Dishoeckstraat 78 in Vlissingen (27-11-2019)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven