Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2019, 294304Beschikkingen | afhandelingGemeente Cuijk – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van vier geschakelde woningen - Goudenrijderstede ong. te Cuijk

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

 

Voor: het bouwen van vier geschakelde woningen (zaaknr.: Z/19/239618)

Locatie: Goudenrijderstede ong. te Cuijk

kad. bekend gemeente Cuijk,

sectie A, nr. 05773

(postcodegebied xxxx)

 

Tegen het verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvraag kunt u eventueel op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0485 396 600