Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 293862Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Polderwijk Noord, het bouwen van een pompput

Wij hebben op 1 december 2019 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een pompput, activiteit 1* op de locatie Polderwijk Noord. De aanvraag heeft dossiernummer 19Z0003915.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 11 december 2019 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken