Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 293626Plannen | ruimtelijkOntwerpwijzigingsplan Tuinbouwweg 19a en 19b te Maarssen, Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Tuinbouwweg 19a en 19b te Maarssen met ingang van vrijdag 6 december 2019 tot en met donderdag 16 januari 2020 ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit ontwerpwijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. vastgelegde wijzigingsbevoegdheid om de bestemming van het perceel Tuinbouwweg 19a en 19b in Maarssen te wijzigen van ‘Agrarisch met waarden - Landschapswaarden’ in ‘Wonen’ met de aanduiding ‘maatschappelijk’ en ‘Tuin’. De bestemmingswijziging maakt het vestigen van een natuurgeneeskundig gezondheidscentrum mogelijk. Daarnaast wordt de bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning.

Inzien

U kunt het ontwerpwijzigingsplan (NL.IMRO.1904.WPTuinbouww19abMRS-OW01) met ingang van vrijdag 6 december 2019 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpwijzigingsplan is vanaf vrijdag 6 december 2019 tot en met donderdag 16 januari 2020 zonder afspraak in te zien in het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Het gemeentekantoor is op werkdagen geopend van 8:30 tot 17:00 uur en op woensdagavond tot 20:00 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer T.H. Sengers (14 0346).

Reageren

U kunt met ingang van vrijdag 6 december 2019 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester & wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u met DigiD ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan de heer T.H. Sengers (14 0346).