Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 293362Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 20 november 2019 tot en met 27 november 2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Oude Veiling 15 in Fijnaart

het plaatsen van een overkapping op de erfgrens

21 november 2019

Stadsedijk 101 in Oudemolen

plaatsen van twee dakkapellen op het voorgeveldakvlak van de woning

27 november 2019

Schansdijk 26 in Zevenbergen

verbouwen van de bedrijfsruimte

25 november 2019

De Zwingelspaan 76 in Zevenbergen

plaatsen van een schutting

27 november 2019

De Langeweg 13a in Langeweg

wijzigen van de brandcompartimentering

22 november 2019

Markweg Zuid 4B en 4H in Heijningen

realiseren van brandscheidingen

20 november 2019

Klundertsedijk 2 in Klundert

plaatsen van een dakkapel

27 november 2019

Noordschans 15 in Klundert

verbouwen van de schuur

25 november 2019

Pelgrimsdijk 4 in Zevenbergen

legaliseren van het balkon

25 november 2019

De Vlijt ong. in Zevenbergschen Hoek

constructief verbeteren van de bruggen

25 november 2019

  

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.