Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 293337Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Pelgrimsdijk 8 in Zevenbergschen Hoek

legaliseren van de verbouwing

25 november 2019

Boerendijk 27 in Fijnaart

wijzigen van de brandcompartimentering

26 november 2019

Markt 25 in Standdaarbuiten

uitbreiden van de sacristie

21 november 2019

Molenweg 8 in Langeweg

bouwen van een bewaarplaats

22 november 2019

           Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk