Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 292292Beschikkingen | afhandeling



Gemeente Beesel - Verlening vergunning Drank- en Horecawet Keulseweg 36 in Reuver

De burgemeester heeft op 28 november 2019 een vergunning Drank- en Horecawet afgegeven voor een horecagelegenheid aan de Keulseweg 36, 5953 HL Reuver.

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.