Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 292272Beschikkingen | aanvraagGemeente Almere - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van een woning - 1M2B-LA4039, Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat de beslistermijn met zes weken is verlengd voor de onderstaande aanvraag:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

194336

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

1 oktober 2019

het bouwen van een woning

1M2B-LA4039

142224,7

484065