Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 292266Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Speenkruidstraat 44 in Reuver

Op 27 november 2019 is de omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Speenkruidstraat 44 in 5953 MA Reuver (besluit verzonden 27-11-2019).

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na verzending van het besluit worden ingediend bij het College van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.