Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 292265Beschikkingen | aanvraagGemeente Almere - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - nieuwe vestiging Domino's Pizza - Rimsky-Korssakovweg 3, Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat de beslistermijn met zes weken is verlengd voor de onderstaande aanvraag:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

193483

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

26 juli 2019

nieuwe vestiging Domino's Pizza

Rimsky-Korssakovweg 3

141610,4

486538,5