Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 292220Beschikkingen | aanvraagGemeente Almere - aanvraag evenementenvergunning - Loopevenement (Cirkelboscross) - 19 januari 2020 t/m 19 januari 2020 - 1P9 (Overgooi) Cirkelbos, Braambergen, Sportpark Fanny Blankers Koen en omgeving, Almere

Burgemeester van de Gemeente Almere heeft de onderstaande aanvraag ontvangen:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

195140

aanvraag evenementenvergunning

n.v.t.

22 november 2019

Loopevenement (Cirkelboscross) van 19 januari 2020 t/m 19 januari 2020

1P9 (Overgooi) Cirkelbos, Braambergen, Sportpark Fanny Blankers Koen en omgeving

149472

481316

Een ieder kan binnen twee weken vanaf de eerste dag van terinzagelegging zienswijzen over de aanvraag indienen bij Burgemeester van de Gemeente Almere, t.a.v. de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving, postbus 200, 1300 AE Almere.

Een aanvraag om vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden twee weken ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving in het Stadhuis.

Aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Eenvoudig een afspraak maken kan via https://www.almere.nl

Wilt u toch liever bellen? Dat kan op 14 036.