Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2019, 292063Beschikkingen | aanvraagOntvangen melding lozing, Spoorstraat 9 te Best

Op 29 november 2019 ontving de gemeente Best onderstaande melding lozing:

Omschrijving:

melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Locatie:

Spoorstraat 9 te Best

Dossiernummer:

HZ_MLOZ-19-01670

 

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken.