Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2019, 292060Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen regulier, plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning, Ekris 20-a, 3931 PW, Woudenberg

22 november 2019:

 

Ekris 20-a, 3931 PW, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning, Zaak-ID 0351-9188.

 

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.