Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2019, 291977Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning, Dopveldenpad te Best

Op 28 november 2019 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

het kappen van 73 bomen

Locatie:

Dopveldenpad te Best

Activiteit:

  • Kappen

Dossiernummer:

WABO_VERG-19-01665

 

Procedure

Het aanvraagformulier vindt u als bijlage bij deze publicatie. De stukken die bij de aanvraag horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Zij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer burgemeester en wethouders hun beslissing op de aanvraag bekendmaken. In de publicatie van het besluit staat hoe u bezwaar kunt maken.