Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 29190Beschikkingen | afhandelingVerkeersbesluit, instellen uitzondering voor werkverkeer station voor vrachtverkeer, periode 2019 week 11 tot ca week 19, IJsstraat, Susteren

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 29 januari 2019 besloten hebben om:

 

dat door middel van het aanbrengen van onderborden bij de borden C7 RVV 1990 met de tekst ‘met uitzondering van werkverkeer station’, voor het gedeelte van de IJsstraat waarvoor een verbod voor vrachtverkeer geldt, te bepalen dat het vrachtverkeer ten behoeve van werkverkeer station Susteren hiervan tijdelijk, voor de periode week 11 tot ca week 19, is uitgezonderd.

 

De relevante stukken liggen met ingang van 7 februari 2018 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in het stadhuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.