Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 291791Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Kesselseweg 35a in Reuver

Op 21 november 2019 is de omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een in-uitrit op het perceel Kesselseweg 35a in 5953 CK Reuver (besluit verzonden 21-11-2019).

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na verzending van het besluit worden ingediend bij het College van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.