RECTIFICATIE Gemeente Zutphen, Q-music the party – 4 uur fout! op 1 februari 2020 in het Fletcher Hotel Resort in Zutphen

 

In de publicatie d.d. 27 november 2019 is abusievelijk de onjuiste datum vermeld.

Status: aanvraag

Op 20 november 2019 is een evenementenvergunning aangevraagd voor Q-music the party – 4 uur fout! op 1 februari 2019 in het Fletcher Hotel Resort in Zutphen. De aanvraag ligt vanaf de dag na de publicatiedatum 2 weken ter inzage bij het team Veiligheid. Binnen deze termijn kunt u uw eventuele reacties op deze aanvraag naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar maken via Postbus 41, 7200 AA Zutphen of via telefoonnummer 14 0575.

 

Zutphen, 4 december 2019

De burgemeester van Zutphen

Naar boven