Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 29139Beschikkingen | aanvraagVerlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergroten van het woonhuis, Waldfeuchterbaan 9, Maria Hoop

Burgemeester en wethouders van gemeente Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van art. 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 

  • Activiteit: het vergroten van het woonhuis

  • Locatie: Waldfeuchterbaan 9 te Maria Hoop

  • Datum besluit: 24 januari 2019

  • Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslistermijn: 15 maart 2019

 

Echt-Susteren, 7 februari 2019