Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 29136Beschikkingen | aanvraagVerlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vervangen van de haag door een muur, Molenlaan 14, Susteren

Burgemeester en wethouders van gemeente Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van art. 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 

  • Activiteit: het vervangen van de haag door een muur

  • Locatie: Molenlaan 14 te Susteren

  • Datum besluit: 25 januari 2019

  • Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslistermijn: 15 maart 2019

 

Echt-Susteren, 7 februari 2019