Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 29124Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een tuinmuur, Donnerskamp 3, Koningsbosch

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Koningsbosch

Donnerskamp 3, voor het plaatsen van een tuinmuur, datum ontvangst 28 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 7 februari 2019