Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 29121Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, aanleggen van een uitweg, Kerkweg 19, Maria Hoop

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Maria Hoop

Kerkweg 19, voor het aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 25 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 7 februari 2019