Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 29116Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een natuurlijke speelplek, Vlaskuilseweg – Kerkweg en Diergaarderplein, Maria Hoop

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Maria Hoop

Vlaskuilseweg – Kerkweg en Diergaarderplein, voor het realiseren van een natuurlijke speelplek, datum ontvangst 25 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 7 februari 2019