Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 29113Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, verwijderen van asbest voor het plaatsen van een dakraam, Elsenewal 2, Nieuwstadt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Nieuwstadt

Elsenewal 2, voor het verwijderen van asbest voor het plaatsen van een dakraam, datum ontvangst 24 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 7 februari 2019